Litlabø får rusvernsenter

Rusverninstitusjonen Karmsund ABR-Senter får kjøpe Litlabø kurs- og treningssenter på Stord. Trass i sterke naboprotester gikk representantskapet likevel inn for salg.