Forbannet på Strøm-Erichsen

Geir Kjell Andersland er frustrert og forbannet over at byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen til stadighet har kommentert kultursaker uten først å konsultere ham.