Laks får ikke «asyl»

Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen i Hordaland vil nekte at et lakseoppdrett som plages av alger i Lillesand blir flyttet til Kvam i Hardangerfjorden.