Stort bygdebokprosjekt på Sotra

Fjell kommune har satt i gang et ambisiøst prosjekt med å kartlegge bygdens folk og historie. Når arbeidet er ferdig om noen år skal det dekke alt fra de eldste tider frem til 1970.