Får tilskot for å gå til sengs

For å få 60 prosent statstilskot til vegen frå Sollibotn til Dingja, må minst 50 personar dra nytte av han. Per i dag er dei 49.