Krasja mens Vegvesenet diskuterte

Medan Vegvesenets folk sat i møte og drøfta problemet med glatt veg på E39 ved Førde, skjedde nok ei ulukke på strekninga.