3433 bergensboliger er brannfeller

Byen é Bergen. Og det vi bør frykte mest er brann. 3433 bergensboliger er ikke skikkelig brannsikret.