Kommisjon skal granske veiulykker

Store ulykker på veiene er Vegdirektørens store skrekk. Nå foreslår han at det opprettes en nasjonal havarikommisjon for transportulykker.