Terrorfrykt skakar turismen

Alexandra Hotell i Loen har fått avbestillingar frå amerikanske turistar på i alt 300 gjestedøgn etter terroraksjonane 11. september.