10-dobling av unge narkomane på fire år

126 unge under 21 år ble behandlet for rusproblemer i fjor ved Bergensklinikkene. Det er en tidobling siden 1997.