Forhandler om å velte planen

Tirsdag møttes politiske forhandlere fra den såkalte barnehagealliansen Høyre, Frp og KrF. Alliansens mål er å gi private barnehager bedre kår og å stimulere til privat barnehageutbygging.