Væpnet politijakt på raner i Arna

En ungdom med finlandshette og håndvåpen ranet i formiddag Joker-butikken på Garnes i Arna. Store styrker med væpnet politi jaktet på raneren uten å finne han.