Febersyke i kø på legevakten

Ved Bergen Legevakt er det ni ganger så mange feberhete panner og såre halser som vanlig. På Voss ligger innpå halve skoleklasser utslått.