Liten fangst i storkontroll

I alt 40 tjenestemenn fra ulike etater deltok i storkontrollen i Bergen vest i går.