Blodgiver-restriksjoner kan komme

Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har gitt smittefaren ved blodoverføring for den menneskelige varianten av kugalskap høyeste prioritet.