Redd for storutbyggjing

Gruppeførar for Høgre i Fjell, Lars Lie, er skeptisk til den store utbyggjinga på Søre Straume som omfattar 123 nye bustadeiningar over ein periode på 15 år.