Tapte kappløp om lærerjobb

I åtte år har russiske Natalia Lied undervist i Bergen kommune. Nå er hun arbeidsledig. Hun tapte et tvilsomt kappløp om fast jobb, med to uker. En lærer med lavere utdanning og kortere ansiennitet ble fast ansatt.