Skal plassere alle

Røde Kors vil ikke gi seg før alle de 250 barna som er i flyktningmottak, får et hjem i en norsk kommune.