Faren ikke overrasket over SEFO-henleggelse

Verken barnefaren eller Politiets Fellesforbund er overrasket over statsadvokatens avgjørelse.