Dømde for falske naudbluss

To ungdommar frå Tysnes er i Sunnhordland tingrett bøtlagde og dømde til 14 dagars fengsel på vilkår etter at dei med falske naudbluss utløyste leiteaksjon på Tysnes i fjor sommar.