Gir ikke opp kvinneprofessorater

Regjeringen fastholder at øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner ikke er i strid med EØS-avtalen. Dermed kan saken havne i EFTA-domstolen.