Vonar på snøggaste og billegaste ruta til Bergen

Folkefronten «Rutelaget» i søndre Kvinnherad vonar til det siste at fylkesutvalet held oppe snøggbåtruta frå Sunde over Herøysund til Os, og buss til Bergen.