Langt bedre i matte på 1980-tallet

Førsteårstudenter ved lærerutdanningen på de statlige høyskolene hadde langt mindre problemer med å løse svært elementære regneoppgaver fra grunnskolens mattepensum på 1980-tallet enn de har i dag.