Statleg kvelartak på opptrening

Staten har diktert betalings-satsane ved dei private opptreningssentra, og sett dei i ei økonomisk kattepine.