Byr på Rådhuskvartalet

Bergen Brannhistoriske Stiftelse har lagt inn bud på Hovedbrannstasjonen og Hagerupsgården med tanke på å etablere et Norsk Brannmuseum der.