Bybana og Ringveg vest må låna pengar

Store lån må til for sikra at Bergensprogammet kan fullførast etter planen. Dei magre riksvegløyvingane frå Stortinget strekk ikkje til.