Container med farlig innhold veltet

En semi-trailer som fraktet en container med edelgasser veltet klokken 00 51 på parkeringsplassen ved Bontelabo-kaien.