Kuttar kiosktilbodet på ferjene

Fylkesbaatane legg ned og reduserer kiosktilbodet på ferjesambanda i Sogn og Fjordane. Fleire samband blir utan serveringstilbod, andre får store reduksjonar.