Strauk på alle punkt

Prova på at Regattavesten ikkje held mål er overveldande, ifølgje det engelske Sjøfartsdirektoratet. Vesten strauk på fire av fire punkt.