Fylket tar riksvegpengane - og i Bergen er dei nøgde

Så skjedde det som ingen trudde var mogleg. Bergen kommune slær seg til ro med at 90 prosent av riksvegbudsjettet for 2003 vert brukt utanom Bergen.