Forbyr «Draupner»-systemet

Sjøfartsdirektoratet forbyr bruken av det automatiserte flåtesystemet som er montert på «Draupner».