Vegkontoret nekter å rense tunnelluften

Vegkontoret vil redusere helseskadelig svevestøv i Bergen, men nekter samtidig å bruke et luftfilter til 15 millioner kroner i Nygårdstunnelen.