Lure lensmenn får ekstra pensjonsår

Lensmennene tapte ein skanse då aldersgrensa vart auka til 70 år. Men ved å søke stilling som politibetjent kan dei gå av med pensjonen som 57-åringar.