Sjokkpris på Sogndals-bru

Statens vegvesen legg bort planen om bygging av gangbru over Sogndalsfjorden, trass i at Loftesnes bru på riksveg 55 i dag er ei trafikkfelle for syklistar og gåande.