Dobla døgnprisen

Leiinga i Kuba AS hadde oppskrifta klar for korleis dei skulle få bedrifta til å gå med overskot i 2001: Fleire klientar, lågare bemanning og høgare døgnpris.