Kjettingpåbud fravikes

Kjettingpåbudet for store kjøretøyer kan bli fraveket, opplyser samferdselsminister Torhild Skogsholm.