Nesten fritt frem for å selge gårder

Om ett år kan gårdsbruk på inntil 100 mål omsettes fritt, uten konsesjonsplikt. Lars Sponheim varsler dessuten et nytt og moderne lovverk for hele landbruket.