Jonnemann - den luringen

Han var født i Sandviken i 1862 og hadde en mor som «hadde øl te selle». Men det var ikke bare drikkevisen om madam Felle som gjorde kjuagutten Jonnemann udødelig - luringen.