- Dårlig samspill på Hordalands-benken

For dårlig samspill på hordalandsbenken. Tingmenn vestfra bør bli flinkere til å danne felles front i viktige fylkessaker, mener debutanter på Stortinget.