Aids-syke narkomane får innvilget metadon

Dersom en metadonbruker er for syk til å møte opp og hente sin daglige dose, hviler ansvaret på den enkelte bydel.