Skuleskulk med godt samvit

Ungar som blir tekne ut av undervisninga for å dra på ferie kan heller vera ein ressurs enn eit problem. Det meiner lærarstudentar som har laga lærebok for «sydenelevar».