Vil flytte Torget

Kommunen foreslår å flytte Torget til Strandkaien i vinter, slik at sikten mot sjøen ikke blir hindret av teltet torghandlerne vil sette opp.