Sponser orientering

Norges Orienteringsforbund kan havne i en sponsorklemme etter å ha hatt Finance Credit Nordic som sin hovedsponsor i år.