Vil lufte som alternativ til ventilasjonsanlegg

Bergen kommune ber Helsedepartementet lempe på kravet til inneklima i skoler og barnehager. En justering kan spare kommunen for 20 millioner kroner i nye ventilasjonsanlegg.