• FARLIG: Da Alf Alden zoomet inn på dette bildet fra Geiranger la han merke til en farlig situasjon. FOTO: Alf Alden

Da Alf zoomet inn på bildet han hadde tatt i Geiranger, fikk han sjokk

– Det kan i verste fall gå liv, sier lensmannen i området.