Bergenspolitikere vil gjøre det enklere å eie elbil

Løsningen har de hentet fra storbyer som London og Berlin.

TENKER MILJØ: Politikerne frykter at dårlig lade-tilgjengelighet gjør at færre velger elbil. Eirik Brekke (Arkiv)

– Vi har et ønske om å legge bedre til rette for folk som har elbil, i håp om at flere velger dette, sier bystyrepolitiker Per-Arne Hvidsten Larsen (V).

Før neste ukes bystyremøte har han sammen med komitéleder for miljø og byutvikling, Geir Steinar Dale (Ap), levert et forslag om å vurdere nye løsninger for lading.

Løsningen de forslår går ut på å bygge ladepunkt i lyktestolper. Tanken er at dette skal være billig fordi man allerede har et strømnettverk i stolpen.

Les også

Nå kan elbil-sjåførene måtte punge ut

Inspirert av utlandet

Bakgrunnen for forslaget er at det i enkelte områder av Bergen er vanskelig for folk å bytte til elbil, på grunn av utfordringer med å lade i nærheten av hjemmet sitt.

Ifølge Dale er det spesielt i sentrumsområdene og i bydelene rundt, hvor folk må parkere langs fortauskanter, at det er utfordrende ikke å ha fossil bil.

– Vi har hatt diskusjoner om dette i komiteen, og da har folk fortalt om områder hvor man har hengt ledninger ut av vinduet og over fortau. Det er uheldig, sier han.

I sakspapirene før møtet viser politikerne til at det er flere byer i Europa som har sett på hvordan man kan bruke eksisterende infrastruktur for lyktestolper. Blant disse byene er Berlin, München og London.

Kartet over viser antallet elbiler fordelt på bydeler i Bergen. Det ble laget i februar 2017. Les saken her. Jo mørkere fargen er, jo høyere andel av elbiler i området.

– Trenger økt kapasitet

Blant dem som er positive til forslaget er Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Norsk elbilforening.

– Dette er et bra initiativ. Det er flere gründere som har sett på en løsning som dette, og vi tror det kan være en fornuftig måte å gjøre det på, sier han.

Ifølge Haugneland øker antall elbiler i Norge mye raskere enn utbyggingen av ladestasjoner. Derfor har mange merket at det er blitt trangere om ladeplassen.

– Det merkes spesielt på vinteren når det er kaldere. Da reduseres rekkevidden på bilene, sier han.

SLIK?: Denne løsningen er utarbeidet av selskapet Zaptec og er i bruk i dag. Her er det satt en ladestasjon på en avkappet standard lyktestolpe. Zaptec

Utfordringer

Haugneland tror imidlertid ikke at prosjektet er helt problemfritt. Blant annet er man avhengig av hvor lyktestolpene er plassert.

– De bør stå direkte tilknyttet parkeringsplasser på grunn av ladekabelen, og da spørs det hvor stort potensial det er og hvor mange stolper som kan brukes.

Også forslagsstillerne er åpne om at det kan være utfordringer med løsningen de har sett for seg.

– Det er ikke gitt at det tekniske ligger til rette for at dette er en quick fix. Dessuten må man se på det økonomiske, om det blir billig nok til at brukerne kan finansiere det gjennom betalingsløsninger – eller om kommunen må ta regningen.

Derfor ønsker de to politikerne foreløpig bare at det skal gjøres en utredning.

– Da får man en faglig tilnærming som kan vise både utfordringer og muligheter, sier Dale.

Les også

Ny rapport: Økt bruk av biodrivstoff kan føre til avskoging på størrelse med Nederland

Skrinla prosjekt

Blant selskapene som tidligere har jobbet med løsninger for lyktestolpe-lading er Stavanger-baserte Zaptec. Selskapet deltok blant annet i en anbudskonkurranse da London skulle finne ladeløsninger til el-taxier.

– Men vi måtte legge prosjektet fra oss på grunn av tekniske og økonomiske utfordringer. Så vidt jeg vet har ingen andre norske selskaper kommet lenger med dette i ettertid, sier salgssjef Fredrik Lima.

Blant problemene de støtte på var manglende strøm og infrastruktur. Dessuten var det lite interesse for prosjektet, noe som gjorde at ingen ønsket å bidra med finansiering.

Et annet problem er at de fleste eksisterende lyktestolper i Norge er plassert på innersiden av fortauet. Da måtte ladekablene ligget over fortauet.

– Men hvis en kommune ønsker å kikke nærmere på dette, er vi interessert i en dialog for å se på muligheter, sier han.

Slipper å grave

Salgssjefen ønsker ikke å spekulere i hva et slikt prosjekt ville kostet, men tror løsningen kunne blitt rimeligere enn å sette opp nye stasjoner.

– Det er klart at det er billigere hvis man slipper å grave og bygge en ny infrastruktur for strøm, sier han.

Det er et resonnement som også Haugsland fra elbilforeningen stiller seg bak.

– Hvis man allerede har nok strøm og en tilgjengelig stolpe, kan det være en god løsning, slår han fast.