• UENIGE: – Skal oppdrettslaks være bærekraftig matproduksjon som avhjelper sult, må laksen spise et helt annet fôr enn i dag, og ikke fôres med mer menneskemat enn den gir oss tilbake, sier leder for Fremtiden i våre hender, Anja Bakken Riise. Informasjonssjef i Sjømat Norge, Øyvind André Haram, vil ha debatt om hvordan naturressursene brukes. – Det bør også gjøres på andre områder enn laks. Globalt brukes enorme landområder til tobakk, kaffe og te, sier Haram. FOTO: Renate Madsen, Fremtiden i vår hender / Sjømat Norge

Strides om norsk laksefôr kunne mettet over 12 millioner mennesker

En vanlig norsk oppdrettslaks spiser fem ganger så mye menneskemat som den gir tilbake, ifølge en rapport fra Fremtiden i våre hender. – Mye av råvarene kunne gått til menneskemat, men laks er viktig så lenge alle mennesker ikke skal over på plantekost, svarer Sjømat Norge.