Sperrar skiløype i vinterferien

Statkraft tapper vatn frå Sysendammen og gjer store deler av skiløypa ved Maurset utilgjengeleg midt i vinterferien. Men vassløsinga gjer ikkje straumen dyrare.