- Tarvelig å stjele fra syk mann

Da 79-åringen ble innlagt på sykehus etter to kalde døgn i skauen, nyttet tyver høvet og brøt seg inn i huset hans. — Det er så sjofelt at en kunne bli fristet til å si noe stygt, sier 79-åringens rednings-mann.