Utelukker flere ulykkesteorier

Flapsene på ulykkesflyet fungerte. Flyet har heller ikke punktert, og det landet riktig på rullebanen.